moin-bahador

آقایان معین تنددست و بهادر نظرپور

هنرکده موسیقی ” بیقرار” در سال ۹۴ با هدف ارائه ساز های با کیفیت و با قیمت مناسب به هنرجویان و اساتید محترم و همچنین آموزشگاه ها و هنرکده های سراسر کشور تاسیس گردید.

رسیدن به چنین هدفی مستلزم حضور افرادی در این مجموعه بود که آگاه و آشنا به نوازندگی و فنون صداشناسی و ساز شناسی باشند. به این منظور آقایان بهادر نظرپور (نوازنده تار و سه تار) و معین تنددست(نوازنده سه تار) که سالیان دراز از محضر اساتیدبرجسته نکته ها آموختند و سالها سابقه ی تدریس ساز را در کارنامه هنری خود دارند؛ تصمیم به تاسیس این هنرکده گرفتند. قبل از تاسیس این هنرکده نیز ” گروه موسیقی بیقرار” شکل گرفته بود که نام “بیقرار” برای دوستان اهل هنر به دلیل کنسرتهای این گروه شناخته شده بود. پس از تاسیس ” هنرکده بیقرار” دوستان و اساتید ساز سازی که عمدتا از دوستان قدیمی بودند و چندی از دوستان پس از تاسیس ، افتخار همفکری و همکاری و جلسات فنی پرسش و پاسخ دادند که این امر موجب ارائه سازهای هر چه با کیفیت تر و دارای ضمانت دو تا چند ساله و ارائه ساز به صورت مستقیم از سازنده و بدون واسطه گردید.

ضمن تشکر از همه ی این دوستان امید است ” هنرکده موسیقی بیقرار” با تداوم ارتباط با دوستان و ایجاد ارتباط با اساتید سازنده و نوازنده، بیشتر از پیش به اهداف خویش دست یابد.

با تشکر مدیران هنرکده موسیقی بیقرار

آقایان بهادر نظرپور و معین تنددست

moin

نام ونام خانوادگی: معین تنددست
ساز تخصصی: سه تار و دلربا
شروع فعالیت هنری: از سال ۷۹
دوره های آموزشی گذرانده شده تا امروز:
۱-  دوره مقدماتی سه تارنزد جناب آقای صدر
۲-  دوره متوسطه سه تار نزد جناب آقای گلشن
۳-  دوره حرفه ای نوازندگی سه تار نزد استاد شعاری
دوره ابتدایی وزن خوانی نزد آقای بناکار
دوره متوسط سلفژ و درک ریتم نزد استاد کامران امید.

bahador

نام ونام خانوادگی: بهادر نظرپور
ساز تخصصی: تار و سه تار
شروع فعالیت هنری: از سال ۱۳۷۶

دوره های آموزشی گذرانده شده تا امروز:
۱-  دوره مقدماتی تار و سه تارنزد جناب آقای وحدتی
۲-  دوره متوسطه تار و سه تار نزد جناب آقای وحدتی
۳-  دوره حرفه ای نوازندگی تار نزد استاد محمد رضا لطفی
۴-  دوره تحلیل ردیف های مختلف  سازی موسیقی ایران نزد استاد محمد رضا لطفی
۵-   دوره تحلیل ردیف های آوازی و شیوه های مختلف جواب آواز نزد استاد محمدرضا لطفی