دوره کامل مقدماتی آموزش سه تار

این دوره یک دوره آموزش حضوری  است.
دوره کامل آموزش مقدماتی ساز سه تار شامل ۱۶ جلسه آموزشی زنده (رو در رو) بوده و ودر طی آن هنرجو دوره آموزش مقدماتی نوازندگی را به شکل کامل آموزش می بیند.
مواردی مانند:
۱- شناخت ساز سه تار
۲- آشنایی اولیه با نت ها و پوزسیون های مختلف
۳- شناخت مقدماتی ضرب ها و کشش ها
۴- چگونگی مضراب زدن صحیح
۵- آموزش تکنیک های دست راست در نوازندگی ساز سه تار
۶- آموزش تکنیک های دست چب در نوازندگی ساز سه تار
… و اجرای قطعات ساده موسیقی ایرانی
در این دوره آموزشی تدریس خواهد شد.
اهداف دوره 
۱٫ آشنا نمودن هنرجو به روش صحیح و اصولی نوازندگی ساز سه تار
۲٫ ایجاد توانایی اجرای قطعات منتخب موسیقی ایرانی در سطح مقدماتی ساز سه تار
۳٫ ایجاد توانایی نت خوانی در سطح مقدماتی نوازندگی ساز سه تار
۴٫ ایجاد توانایی وزن خوانی (ریتم خوانی) در سطح مقدماتی نوازندگی ساز سه تار
ملزومات 
دارا بودن موارد ذیل برای استفاده بهینه از کلاس ها و دوره آموزشی مذکور اهمیت دارد:
۱٫ ساز سه تار
۲٫ کتاب آموزشی مربوطه
۳٫ دفتر نت موسیقی