بخشی از تصاویر هنرمندان  گروه موسیقی هنرکده موسیقی بیقرار در کنسرتها و مراسم مختلف

GR---F-2

هنرمندان اصلی گروه موسیقی بیقرار

tak5

بهادر نظرپور

ساز تخصصی: تار و سه تار
شروع فعالیت هنری: از سال ۱۳۷۶

دوره های آموزشی گذرانده شده تا امروز:
۱-  دوره مقدماتی تار و سه تارنزد جناب آقای وحدتی
۲-  دوره متوسطه تار و سه تار نزد جناب آقای وحدتی
۳-  دوره حرفه ای نوازندگی تار نزد استاد محمد رضا لطفی
۴-  دوره تحلیل ردیف های مختلف  سازی موسیقی ایران نزد استاد محمد رضا لطفی
۵-   دوره تحلیل ردیف های آوازی و شیوه های مختلف جواب آواز نزد استاد محمدرضا لطفی

khat nevieshteh-1
استاد معین تند دست

معین تنددست

ساز تخصصی: سه تار و دلربا
شروع فعالیت هنری: از سال ۷۹
دوره های آموزشی گذرانده شده تا امروز:
۱-  دوره مقدماتی سه تارنزد جناب آقای صدر
۲-  دوره متوسطه سه تار نزد جناب آقای گلشن
۳-  دوره حرفه ای نوازندگی سه تار نزد استاد شعاری
دوره ابتدایی وزن خوانی نزد آقای بناکار
دوره متوسط سلفژ و درک ریتم نزد استاد کامران امید.

tak9

ضیاء  حسنی

tak-7

——

tak8

بهزاد  محسنی

tak6

کوروش  فیروزفر