۱۳
شهریور
ارسلان-خان-درگاهی

ارسلان خان درگاهی نوازنده باسلیقه سه تار

ارسلان خان درگاهی به سال ۱۲۸۱خورشیدی در تهران چشم به جهان گشود. وی از کودکی به موسیقی علاقه داشت و در کنار آن برای تعلیم نقاشی به مدرسه کمال الملک هم می رفت