۰۹
شهریور
استاد-یوسف-فروتن

استاد یوسف فروتن

استاد یوسف فروتن در سال ۱۲۷۰ متولد شد . از ابتدا به خاطر علاقه ای که برادرش مودب السلطنه به موسیقی ایرانی داشت ، با تمام استادان موسیقی زمان خود آشنا شد. سه تار ، تار و پیانو می نواخت ولی در اصل نوازنده سه تار بود.