۰۹
آذر
shajriyan-استاد شجریان

عیب و هنر می

 نوشتاری از سید عبدالحسین مختاباد؛  دوران آشنایی‌ام با صدای استاد شجریان به اوایل انقلاب برمی‌گردد. شاید اواخر سال ۵۸ برادر بزرگم (دکتر سید‌مصطفی) که در آن زمان دانشجوی دانشکده هنرهای… عیب و هنر می