۰۲
مرداد
ali-naghi-vaziri-1

وزیری معلم اول موسیقی ایرانی

با توجه به خدمات ارزنده علینقی وزیری که آکادمیک کردن موسیقی ایرانی از مهم ترین آن است   از او می توان به عنوان “وزیری معلم اول موسیقی ایرانی” در این… وزیری معلم اول موسیقی ایرانی